Velkommen til Folkets røst!

Sarpsborg bibliotek, Olavsdagene og Sarpsborg scene har gleden av å invitere til en serie med opplyste samtaler under overskriften «Folkets røst».

Samtalekveldene, der målet er å komme i dybden på aktuelle samfunnstemaer ved hjelp av eksperter, vil finne sted i Folkets Bar på Sarpsborg scene. Dette er en velegnet arena til arrangementer av denne typen.
Navnet «Folkets røst» spiller ikke på et mål om å lage et svar på Londons kjente «Speaker’s Corner». Arrangørene ønsker å skape en arena der sarpinger kan samles både for å få ny innsikt og nye perspektiver, men også en mulighet til å diskutere rundt bordene. Det blir derfor anledning til å bli i lokalene etter at samtalen fra scenen er avsluttet.

Biblioteksjef Anette Kure mener denne arrangementsrekken faller inn i bibliotekets rolle som tilrettelegger for offentlig samtale og debatt.
«Dette blir et sterkt supplement til bibliotekets øvrige program, i et format vi ikke kunne fått til kun med egne ressurser. Lokalene våre er for øyeblikket heller ikke optimale for et slikt konsept. Vi ønsker også et tettere samarbeid med andre aktører, og bedre samhandling i enhet kultur er helt naturlig for å få mer ut av ressursene, og videreføre gode erfaringer fra jubileumsfeiringen,» sier hun.

For Olavsdagene er «Folkets røst» en videreutvikling av konseptet med filosoficafé, som har vært populære arenaer for refleksjon og dialog.
«Vårt mål er å gi publikum en mulighet til å gå i dybden rundt dagsaktuelle temaer. Dette er et viktig kulturelt bidrag for å gi kunnskap og innsikt i det samfunnet vi lever i,» mener Olavsdagenes leder, Guro Elise Berg.

Prosjektleder ved Sarpsborg scene, Halvor Titlestad, mener det er behov for tilbud der nettopp det å skrape under overflaten på viktige temaer står sentralt.
«Vi har sett det flere ganger de siste årene, ikke minst når lokalhistorie har vært tema. Vi lever i et flyktig samfunn der vi blir bombardert med informasjon. Vårt mål er at «Folkets røst» skal hjelpe til med å finne fram til det som er de viktigste punktene i temaene vi tar opp,» sier han.

Mer informasjon finner du på Sarpsborg Scene