Olavsdagene har fått ny grafisk profil

Publisert mandag 18. mars 2013 16:02

Olavsdagenes nye strategi, vedtatt i Bystyret i 2011, og arbeidet lagt ned i ettertid la grunnlaget for arbeidet med ny visuelle profil. En rød tråd i arbeidet har vært å skape en samlende identitet for arrangementene som utgjør Olavsdagene, samt gi hvert arrangement egenart og hensynta at målgruppene for arrangementene er ulike.

Olavsdagenes nye profil har et utdrag av O-en, som i Olavsdagene, med et vikinginspirert mønster som bidrar til å formidle historien. I utformingen er det hentet inspirasjon fra vikingtidens utskjæringer. Fonten som er valgt er moderne og lettbrukt, og sammen med mønsteret fra vikingtiden får vi frem historien på en åpen og levende måte. Vi har valgt å ramme den inn slik at den står i god kontrast til alle former bakgrunner.

Filosoficafé, Olsokmarkering, Gjestekunst og Julegjestebud har fått hver sin farge. Det er valgt tiltalende, friske farger som skaper oppmerksomhet. Olavsfestivalen skiller seg fra de andre arrangementene, da dette er en sommerfestival som går over tre dager, og som retter seg mot familien. Olavsfestivalen har til hensikt å formidle byens opprinnelse og byens grunnlegger OLAV formidles gjennom ulike aktiviteter/opplevelser.

Vi har valgt å gi festivalen en festivallogo, med gjenkjennende bruke av farger så vel som OLAV og fonter.

{fcomment}