<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KLW23TR&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Allianser stod i fokus i 2019 da Olavsdagene markerte jubileet for ekteskapsinngåelsen mellom Olav Haraldsson og Astrid Olofsdatter fra Sverige. Nå venter et nytt år og denne gangen skal ÆRE være årets gjennomgående tema. Inspirert av den norrøne æreskulturen som preget vikingtiden i Norge på Olavs tid.

Ære og æreskultur var begreper og fenomener som spilte en viktig rolle i det samfunnet Olav Haraldsson levde i. I vikingtidens Norge spilte æren en sentral rolle, men Olav ble også én av de viktigste personer i å endre dette, gjennom å bygge opp et rikskongedømme og en norsk statsdannelse. Samtidig er æren også noe som lever i mange deler av verden i dag. Finnes den også i Norge, og kanskje i Sarpsborg?

 • Vi har hatt svært godt erfaring med å la årets programmering av Olavsdagene bære et gjennomgående tema med en historisk begrunnelse, forteller Halvor Titlestad, teamleder for Olavsdagene.
 • Vi tar utgangspunkt i vår bys historie, og bringer dette inn i vår egen tid og fremtid. Helt i tråd med Olavsdagenes visjon.

Olavsdagene 2019 skal nå evalueres og resultere i en evalueringsrapport som skal behandles i Utvalg for kultur og oppvekst og deretter formannskapet i mars 2020. Rapporten vil oppsummere året som har gått og beskrive hvilke resultater det har gitt.

Nye muligheter Olavsdagene 2019 har ført til nyskapning hva gjelder programmering og satsning. Det har gitt Olavsdagene nye samarbeidspartnere og nytt nettverk. I tillegg har dette året skapt oppmerksomhet og skapt nye muligheter for videre utvikling.

 • Det er viktig å avdekke hvilke satsningsområder Olavsdagene nå skal bygge videre på i henhold til strategien som vedtatt i 2018 og de mulighetene som ligger tilgjengelig etter dette jubileumsåret, forteller Titlestad.
 • Det skal derfor gjennomføres en større markedsundersøkelse i evalueringsarbeidet for å analysere merkevaren Olavsdagene og avdekke hvordan Olavsdagene kan posisjonere seg og utvikle seg videre i henhold til vedtatte strategier og satsningsområder.

Profilerte navn Olavsdagene gjennomførte tre hovedarrangementer i 2019 hvor allianser ble belyst i tre perspektiver – vår tid, vår fortid og vår fremtid. Alliansekonferansen så på allianser i vår tid, og sikret Olavsdagene samarbeidspartnere som Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo Freedom Forum og Høgskolen i Østfold.

 • Det er klart at disse samarbeidspartnerne ga oss et helt unikt nettverk, og gjorde det mulig å programmere en konferanse med så profilerte navn som vi hadde, sier prosjektleder for konferansen, Guro Elise Berg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Carl Bildt, Eva Joly, Kai Eide, Henrik Syse og Espen Egil Hansen var bare noen av de navnene som stod på programmet.

 • Å høre Carl Bildt snakke om Sarpsborg og Olavs historie var uten tvil et høydepunkt, sier Berg.

Historisk hendelse Olavsdagenes arrangementer på sommeren var dedikert allianser i historisk perspektiv. Nye aktiviteter i Landeparken og del to av trilogien om Olav Den Heldige ga Olavsdagenes publikumsrekord i juli.

 • Vi ser at så lenge vi klarer å utvikle aktivitetene og samtidig skape nye kommer publikum tilbake år etter år. Nå skal vi satse på å nå et større publikum også utenfor Sarpsborg, sier prosjektleder for Olavsdagene i Landparken, Lars Erik Antonsen.

Den historiske begivenheten for jubileet i 2019 ble også iscenesatt i sommer. I samarbeid med Stiklestad Nasjonale kultursenter, inviterte Olavsdagene publikum til å delta på bryllupet og etegildet til Olav og Astrid.

 • Å iscenesette bryllupet mellom Olav og Astrid ble et meget vellykket prosjekt som fikk gode tilbakemeldinger fra publikum. Vi håper at dette kan gjøres igjen så flere kan få oppleve bryllupet. Verdien i all research som ble gjort i forbindelse med prosjektet har også høy verdi for oss, sier prosjektleder for Olavsdagene i Landparken, Lars Erik Antonsen.

Skaper fremtiden Denne høsten inviterte Olavsdagene til Nordiske kulturmøter i samarbeid med Opera Østfold og Soli Brug. 18 nordiske kunstnere deltok i Sarpsborg og presenterte operakonsert og utstilling.

 • Det å gi rom for nye og erfarne stemmer innen nordisk billedkunst, og å skape allianser mellom nordiske kunstnere og forsterke en nordisk identitet, var viktig for Olavsdagene denne høsten, forteller Berg.
 • Målet var å skape allianser på tvers av landegrenser, aldre, posisjon og uttrykk.

Det ble også skapt allianser mellom alle aktører som har med arrangementer i Sarpsborg å gjøre. I samarbeid med isarpsborg har Olavsdagene arrangert tre Arrangørfrokoster hvor hensikten var å knytte tettere bånd mellom alle aktører som arrangerer eller leverer til arrangement.

 • Vårt mål var å legge til rette for økt samarbeid, høyere verdiskapning og bedre arrangementer, sier Berg.

Videreføre unike muligheter Arrangørfrokoster videreføres i 2020 i tillegg til flere andre programposter.

 • Det er klart at 2019 har gitt nye samarbeidspartnere, nytt nettverk og nye muligheter for å gå videre med nye satsninger. Vi gleder oss til å presentere programmet for Olavsdagene 2020 på nyåret med hovedfokus ÆRE. Men aller først blir det juleferie, smiler Titlestad.

Olavsdagene ønsker å takke alle samarbeidspartnere og publikummere for et spennende år.

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Et vellykket år med Arrangørfrokoster

Olavsdagene og isarpsborg har gjennomført tre Arrangørfrokoster denne høsten. Frokostene har hatt godt oppmøte, og videreføres i 2020.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer

Audition til Olav Den Heldige 2020

Olav Den Heldige søker amatørskuespillere, sangere og dansere fra 10-100 år til større og mindre ensembleroller i forestillingen sommeren 2020. Audition avholdes 16.februar.

les mer

Ny regissør til oppsetningen av Olav Den Heldige 2020

Martine Tufvesson Lundberg var tilknyttet produksjonen Olav Den Heldige i Landeparken i Sarpsborg som koreograf og regiassistent i 2018 og 2019. I år er hun tilbake som regissør for siste del av trilogien om Olav. Fjorårets oppsetning nådde publikumsrekord, og det ventes stor interesse rundt den avsluttende forestillingen.

les mer

Tusenårs bryllupsdag i 2019

I 2019 er det tusen år siden Olav Haraldsson giftet seg med Astrid Olofsdotter. Bryllupet fant sted i Sarpsborg, den gang kalt Borg og varte over flere dager. Dette jubileet skal markeres med tre hovedarrangementet i Sarpsborg neste år.

les mer

Olav og Astrid og alliansen med Sverige

For 1000års siden var det en tredagers bryllupsfest i Borg. Hva var forløperen til ekteskapet mellom Olav og Astrid? Hvordan var festen? Og hvilke konsekvenser fikk dette for Norge og vår historie?

les mer

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

les mer

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Et vellykket år med Arrangørfrokoster

Olavsdagene og isarpsborg har gjennomført tre Arrangørfrokoster denne høsten. Frokostene har hatt godt oppmøte, og videreføres i 2020.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer

Audition til Olav Den Heldige 2020

Olav Den Heldige søker amatørskuespillere, sangere og dansere fra 10-100 år til større og mindre ensembleroller i forestillingen sommeren 2020. Audition avholdes 16.februar.

les mer

Ny regissør til oppsetningen av Olav Den Heldige 2020

Martine Tufvesson Lundberg var tilknyttet produksjonen Olav Den Heldige i Landeparken i Sarpsborg som koreograf og regiassistent i 2018 og 2019. I år er hun tilbake som regissør for siste del av trilogien om Olav. Fjorårets oppsetning nådde publikumsrekord, og det ventes stor interesse rundt den avsluttende forestillingen.

les mer