<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KLW23TR&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

For 1000års siden var det en tredagers bryllupsfest i Borg. Hva var forløperen til ekteskapet mellom Olav og Astrid? Hvordan var festen? Og hvilke konsekvenser fikk dette for Norge og vår historie?

I 1016 seilte vikingkongen Olav Haraldsson oppover elven Glomma til han nådde den mektige Sarpsfossen. På neset som strakte seg ut mot fossen anla Olav byen Borg. Han fikk bygd en jordborg av stein, torv og tømmer som beskyttelse mot vest, mens fossen gav et naturlig vern mot øst. Inne i borgen anla han en kjøpstad, bygde en kongsgård, en Mariakirke og fikk lagt ut tomter så også andre kunne bygge seg hus. Området Olav Haraldsson valgte var ikke tilfeldig, men nøye valgt ut av både politiske og strategiske hensyn. Olav vil ta opp arven etter rikssamleren Harald Hårfagre og fullføre samlingen av kongeriket Norge. Området som i dag kalles Østfold var etter Olav Tryggvasons fall i slaget ved Svolder i år 1000 kommet under dansk styre. Seierherrene Svein Tjugeskjegg av Danmark og Olof Skötkonung av Sverige, som i en felles front felte Olav Tryggvason, delte Norge mellom seg og danskene fikk kontrollen over Viken og dagens Østfold.

Ved å bygge en borg med kongsgård og kjøpstad nettopp her ville Olav ta kontroll over et viktig område og samtidig drive bort danskene. I tillegg kunne han holde et godt øye med svenskene. Området ved fossen var også et knutepunkt for ferdsel både til land og til vann. Herfra ville Olav etablere kontroll over de farligste fiendene og starte gjenerobringen av Norge.

Olav Haraldsson hadde over lang tid vært i strid med svenskekongen Olaf Skötkonung, og for å få bedre kontroll med nabolandet var plasseringen av hans nye borg et godt valg. Men Olav trengte også å skape en allianse med naboene i øst for å fullføre rikssamlingen. Med trusler fra Danmark var Olav avhengig av allierte i Sverige. I et forsøk på å sikre freden sendte Olav Haraldsson sine menn til Sverige for å forhandle og be om svenske kong Olofs datter Ingegjerd. Sveakongen så på Olav som sin erkefiende og var ikke begeistret for forslaget, men med sterkt press fra sine egne stormenn gikk Olof motvillig med på avtalen. Ifølge Snorre Sturlasson var også prinsesse Ingegjerd godt fornøyd med avtalen. Men den ble ikke fullbyrdet. Olav Skötkonung møtte ikke opp til avtalt tid og giftet isteden bort Ingegjerd til den russiske storfyrsten Jaroslav I av Kiev (Jaroslav den vise, f.978-d.1054). Norske Olav ble selvsagt rasende og uten samtykke fra svenskekongen inngikk han en avtale med Olaf sine andre datter, frilledatteren Astrid Olofdatter. Olav Haraldssons nære venn Sigvat skald reiste til deres svenske medsammensvorne, Ragnvald jarl, for å hente Astrid Olofdatter med et følge på nesten hundre mann, staselig utstyrt med både våpen, klær og hester, som det beskrives i Snorre. Hele følget red så tilbake til Norge og ankom Sarpsborg rundt Kyndelsmessen (2.februar) i 1019. I Borg hadde Olav gjort i stand til fest med mat og drikke av beste slag og invitert stormenn fra bygdene omkring. Da gjestebudet hadde vart i noen dager satt Olav, Ragnvald jarl og kongsdatter Astrid seg ned og avtalte at jarlen gav Astrid til Olav Haraldsson med samme medgift og brudegave som var avtalen for Ingegjerd. Deretter ble gjestebudet gjort enda større og det ble drukket bryllup for kong Olav og dronning Astrid med stor stas.

Astrid Olofdatter var dronning av Norge til 1030 da Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad. Sammen med Olav hadde hun datteren Ulvhild Olavsdatter (ca.1020-1070) og tok seg også av stesønnen Magnus Olavsson (Magnus den gode, f. 1024-1047), som Olav hadde fått med sin frille Alvhild. Astrid beskrives av Snorre som en svært vakker kvinne, klok, blid, medgjørlig, gavmild og godt likt av folk. Og selv om hun ikke var ektefødt kongsdatter, var hun likevel en kongsdatter, og spilte en viktig rolle i alliansebyggingen mellom norske kong Olav og svenske kong Olof. Giftemålet mellom Olav Haraldsson og Astrid førte til fred mellom de to landene og var et resultat av lange forhandlinger med mange aktører der Astrid og Ingegjerd spilte sentrale roller. Og dronning Astrid fortsetter å innta en aktiv og diplomatisk rolle også etter Olavs fall på Stiklestad der hun støtter stesønnen sin Magnus (Magnus den gode) som arvtaker etter Olav Haraldsson. Astrid beskrives av Snorre som den som gjennom sine slektskap og nettverk klarte å samle støtte både i Norge og Sverige til å hylle Magnus den gode som ny konge av Norge. Astrid blir fortsatt titulert som dronning også etter Olavs død, noe som indikere hennes viktige og høyt aktede rolle også etter at hun er blitt enke.

Giftemål har gjennom historien vært et viktig redskap for alliansebygging. For kongen var giftemål et politisk grep, både i hans eget giftemål og i valg av ektefeller for hans barn. For Olav Haraldssons vedkommende skapte hans frierferder til Sverige mer enn èn allianse. Han skapte et bånd til Ingegjerd og da også storfyrsten Jaroslav som gav han husrom da han måtte flykte fra Norge i 1028. Og enda viktigere - hans ekteskap med Astrid Olofdatter som til slutt resulterte i freden mellom de to kongene og en ny periode med godt naboskap.

Tekst av Hege-Beate Solås Lindemark

Kilder: Snorre Sturlasons kongesagaer, Olav den helliges saga, kap. 78-95 Jon Gunnar Jørgensen «Dronninger i kongesagaene», s. 201-227 i Karoline Kjesrud og Nanna Løkkas Dronningen i vikingtid og middelalder, Oslo 2017

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Neste arrangørfrokost 20.november

Årets siste Arrangørfrokost blir 20.november. Tema denne gangen blir hvordan næringslivet og kulturlivet sammen kan gjøre byen mer attraktiv.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer

Tusenårs bryllupsdag i 2019

I 2019 er det tusen år siden Olav Haraldsson giftet seg med Astrid Olofsdotter. Bryllupet fant sted i Sarpsborg, den gang kalt Borg og varte over flere dager. Dette jubileet skal markeres med tre hovedarrangementet i Sarpsborg neste år.

les mer

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

les mer

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Neste arrangørfrokost 20.november

Årets siste Arrangørfrokost blir 20.november. Tema denne gangen blir hvordan næringslivet og kulturlivet sammen kan gjøre byen mer attraktiv.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer