I 2019 er det tusen år siden Olav Haraldsson giftet seg med Astrid Olofsdotter. Bryllupet fant sted i Sarpsborg, den gang kalt Borg og varte over flere dager. Dette jubileet skal markeres med tre hovedarrangementet i Sarpsborg neste år.

Det sies at ekteskapsinngåelsen mellom Olav og Astrid var en del av en større sammenheng og flerårig motsetningsforhold mellom den norske kongen og Sveriges konge, Olof Skötkonung. Etter giftermålet skal de to kongene ha sluttet fred.

Med ekteskapsinngåelsen som historisk utgangspunkt vil Allianser være Olavsdagenes tema i 2019, og det skal gjennomføres tre hovedarrangementer med følgende perspektiver:

Allianser i vår tid:

  • Her skal det arrangeres en internasjonal konferansen fra 13.-15.juni. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Litteraturhuset i Fredrikstad, NUPI og PRIO.

Allianser i vår fortid:

  • Olavsdagenes tradisjonelle arrangementer med vikingmarked, Olav Den Heldige og Olsok-arrangementer krydres med et historisk blikk på bryllupet, kvinners roller opp gjennom historien og historiske allianser. 19.-29.juli.

Allianser i vår fremtid:

  • Olavsdagene inviterer til Nordiske kulturmøte for å bygge allianser for fremtiden. 7.-22.sept.

Bakgrunnen for Olavsdagenes store satsning neste år er samarbeidet med Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK) og «Nasjonaljubileet 2030 -Norge i tusen år».

Over flere år har SNK arbeidet med markeringen av at det i 2030 er tusen år siden slaget på Stiklestad. Hendelsen fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettslig og kulturelt at den beskrives som et nasjonalt vendepunkt.

Prosjektet til SNK har fått navnet «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» og har skissert to ambisjoner:

  1. Å SKAPE EN NASJONAL JUBILEUMS- MARKERING SOM ER INKLUDERENDE OG SAMTIDSRELEVANT.
  2. Å BRUKE ANLEDNINGEN TIL Å ARBEIDE FOR ET NASJONALT KUNNSKAPSLØFT

Nasjonaljubileet ønsker å ha «Den store samtalen om Norge» - en bred, nasjonal dialog og refleksjonsprosess knyttet til knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være. Sarpsborg er pilotåret i 2019.

Olav og Astrid og alliansen med Sverige

For 1000års siden var det en tredagers bryllupsfest i Borg. Hva var forløperen til ekteskapet mellom Olav og Astrid? Hvordan var festen? Og hvilke konsekvenser fikk dette for Norge og vår historie?

les mer

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

les mer

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Olav den Heldige blir musikal

Utendørsteateret «Olav Den Heldige» har blitt en tradisjon for mange i løpet av sommeren i Sarpsborg. I 2019 presenteres en helt nyskrevet musikal fullspekket med norrøn mytologi, moderne superhelt-action og komedie.

les mer

Audition til Olav Den Heldige 2019

Olav den Heldige søker aktører i alle aldre til en splitter ny musikal, del to av trilogien om vikingkongen Olav Haraldsson. VI SØKER FOLK I ALLE ALDRE!

les mer

Pengedryss fra Fritt Ord til Alliansekonferansen 2019

"Stiftelsen Fritt Ord er glad for å støtte Alliansekonferansen 2019", sier direktør Knut Olav Åmås. Olavsdagene arrangerer Alliansekonferansen 2019 og Fritt Ord har valgt å støtte konferansen med 75.000kr.

les mer

Carl Bildt klar for Alliansekonferansen

Tidligere statsminister og utenriksminister, Carl Bildt, kommer til Sarpsborg for å snakke om de geopolitiske utfordringene i verden i dag.

les mer

Olav og Astrid og alliansen med Sverige

For 1000års siden var det en tredagers bryllupsfest i Borg. Hva var forløperen til ekteskapet mellom Olav og Astrid? Hvordan var festen? Og hvilke konsekvenser fikk dette for Norge og vår historie?

les mer

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

les mer

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Olav den Heldige blir musikal

Utendørsteateret «Olav Den Heldige» har blitt en tradisjon for mange i løpet av sommeren i Sarpsborg. I 2019 presenteres en helt nyskrevet musikal fullspekket med norrøn mytologi, moderne superhelt-action og komedie.

les mer

Audition til Olav Den Heldige 2019

Olav den Heldige søker aktører i alle aldre til en splitter ny musikal, del to av trilogien om vikingkongen Olav Haraldsson. VI SØKER FOLK I ALLE ALDRE!

les mer

Pengedryss fra Fritt Ord til Alliansekonferansen 2019

"Stiftelsen Fritt Ord er glad for å støtte Alliansekonferansen 2019", sier direktør Knut Olav Åmås. Olavsdagene arrangerer Alliansekonferansen 2019 og Fritt Ord har valgt å støtte konferansen med 75.000kr.

les mer

Carl Bildt klar for Alliansekonferansen

Tidligere statsminister og utenriksminister, Carl Bildt, kommer til Sarpsborg for å snakke om de geopolitiske utfordringene i verden i dag.

les mer