<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KLW23TR&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

I 2019 er det tusen år siden Olav Haraldsson giftet seg med Astrid Olofsdotter. Bryllupet fant sted i Sarpsborg, den gang kalt Borg og varte over flere dager. Dette jubileet skal markeres med tre hovedarrangementet i Sarpsborg neste år.

Det sies at ekteskapsinngåelsen mellom Olav og Astrid var en del av en større sammenheng og flerårig motsetningsforhold mellom den norske kongen og Sveriges konge, Olof Skötkonung. Etter giftermålet skal de to kongene ha sluttet fred.

Med ekteskapsinngåelsen som historisk utgangspunkt vil Allianser være Olavsdagenes tema i 2019, og det skal gjennomføres tre hovedarrangementer med følgende perspektiver:

Allianser i vår tid:

  • Her skal det arrangeres en internasjonal konferansen fra 13.-15.juni. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Litteraturhuset i Fredrikstad, NUPI og PRIO.

Allianser i vår fortid:

  • Olavsdagenes tradisjonelle arrangementer med vikingmarked, Olav Den Heldige og Olsok-arrangementer krydres med et historisk blikk på bryllupet, kvinners roller opp gjennom historien og historiske allianser. 19.-29.juli.

Allianser i vår fremtid:

  • Olavsdagene inviterer til Nordiske kulturmøte for å bygge allianser for fremtiden. 7.-22.sept.

Bakgrunnen for Olavsdagenes store satsning neste år er samarbeidet med Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK) og «Nasjonaljubileet 2030 -Norge i tusen år».

Over flere år har SNK arbeidet med markeringen av at det i 2030 er tusen år siden slaget på Stiklestad. Hendelsen fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettslig og kulturelt at den beskrives som et nasjonalt vendepunkt.

Prosjektet til SNK har fått navnet «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» og har skissert to ambisjoner:

  1. Å SKAPE EN NASJONAL JUBILEUMS- MARKERING SOM ER INKLUDERENDE OG SAMTIDSRELEVANT.
  2. Å BRUKE ANLEDNINGEN TIL Å ARBEIDE FOR ET NASJONALT KUNNSKAPSLØFT

Nasjonaljubileet ønsker å ha «Den store samtalen om Norge» - en bred, nasjonal dialog og refleksjonsprosess knyttet til knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være. Sarpsborg er pilotåret i 2019.

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Neste arrangørfrokost 20.november

Årets siste Arrangørfrokost blir 20.november. Tema denne gangen blir hvordan næringslivet og kulturlivet sammen kan gjøre byen mer attraktiv.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer

Olav og Astrid og alliansen med Sverige

For 1000års siden var det en tredagers bryllupsfest i Borg. Hva var forløperen til ekteskapet mellom Olav og Astrid? Hvordan var festen? Og hvilke konsekvenser fikk dette for Norge og vår historie?

les mer

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

les mer

Hva skal vi med Olavsdagene?

I juni 2018 vedtok et enstemmig bystyre de nye strategiene for Olavsdagene. Hva betyr det? Hva vil vi med Olavsdagene og hvorfor har Sarpsborg bestemt seg for å satse på kulturarrangementer?

les mer

Kongebryllup og startskudd for 2030

Sommeren 2019 er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad med publikum som gjester.

les mer

Alliansekonferansen 2019

Utenrikspolitikken blir mer og mer lokal, og globale endringer, utfordringer og trusler får konsekvenser for deg og meg. Alliansekonferansen 2019 får noen av de fremste forskerne og ekspertene innen politikk, media og tech til å snakke om allianser i vår tid, og hvordan dette påvirker oss. Velkommen 13.-14.juni på Quality hotel i Sarpsborg.

les mer

Nordiske kulturmøter

I september kunne Olavsdagene ønske velkommen til Nordiske kulturmøter, og se på allianser for fremtiden.

les mer

Neste arrangørfrokost 20.november

Årets siste Arrangørfrokost blir 20.november. Tema denne gangen blir hvordan næringslivet og kulturlivet sammen kan gjøre byen mer attraktiv.

les mer

Dronningen av Borg

Ville du giftet deg med en fremmed for å skape fred? Det er et av spørsmålene som stilles i utstillingen "Dronning av Borg - makt, kvinner og allianser gjennom tusen år"på Borgarsyssel Museum.

les mer