Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med over 7 000 studenter og 550 ansatte fordelt på to studiesteder i Fredrikstad og Halden. I Fredrikstad ligger Avdeling for helse og velferd, Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst. I Halden ligger Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling for lærarutdanning, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa.

Olavsdagene samarbeider med forskergruppen for områdestudier AreaS som ble stiftet i juni 2016 og er organisert ved Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag ved HiØ.

Gruppens fokalpunkt er analysen av materielle og immaterielle områder. Men «materielle områder» menes territorier med en kontinental, subkontinental, nasjonal eller subnasjonal dimensjon. «Immaterielle områder» kan forstås som politiske, kulturelle, økonomiske, historiske eller språklige konstruksjoner som på en eller annen måte har vært eller er knyttet til og interagerer med territorier.