<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KLW23TR&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Litteraturhuset Fredrikstad

Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad ble stiftet 2011 og har som formål å formidle og vekke interesse for litteratur, lesing, debatt og kultur gjennom å drive Litteraturhuset i Fredrikstad.

Litteraturhuset Fredrikstad skal være en sentral plass for samfunnsdebatt, idéutveksling, kunnskapsformidling og ikke minst litterære opplevelser i vid forstand.

Litteraturhuset skal være et sted der lag og foreninger, kulturaktører, institusjoner, offentlige etater, politiske partier og andre skal kunne nå et bredt publikum gjennom egne arrangementer, åpne og lukkede.

Litteraturhuset skal ha et omfattende samarbeid med nasjonale forlag, forfattere, medier, journalister, fotografer, departementer og forskningsmiljøer for å skape innhold som ofte interesserer langt ut over fylkets grenser

Litteraturhuset skal bidra til å styrke omdømmet til Fredrikstad og Østfold. Vi vil gjøre det mer attraktivt å besøke byen, gjøre næring og å bosette seg i distriktet. Vi skal være med å skape arbeidsplasser og inntekter til regionen.

Litteraturhuset skal skape nytt kulturelt innhold i Fredrikstad og Østfold. Vi skal være et samlingspunkt og kraftsenter der både små og store mennesker, kulturer, lag/foreninger og kunstuttrykk naturlig møtes – og derigjennom utvikler seg og nye ideer og ny kultur.

Stiftelsen har et budsjett på ni millioner kroner i 2015 og en arbeidsstokk på fire og et halvt årsverk. Viktige inntektskilder er billettsalg, støtte fra fond og offentlige myndigheter, samt utleie av lokaler.

Litteraturhuset samarbeider tett med en rekke lag, foreninger og organisasjoner for å skape godt innhold på huset. Dermed er vi også med på å styrke det lokale og regionale kulturlivet på innholdssiden.