Østfold Fylkeskommune

Hovedoppgavene til fylkeskommunen er videregående opplæring og regional utvikling. Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett er på rundt tre milliarder kroner. Selv om vi leverer helt konkrete tjenester til innbyggerne, er en annen viktig del av oppgavene våre å koordinere og hjelpe til slik at vi kan samarbeide på tvers av grenser i Østfold.

Vi tar oss av busstilbudet, vi driver videregående skoler og de offentlige tannklinikkene. Vi jobber med så ulike temaer som veier og kultur. Og vi planlegger arealbruk og verner om kulturminner og naturen og miljøet vårt.