Olavsdagene

Olavsdagene skal bruke historien inn i vår egen samtid for å befeste Sarpsborg som Olavs by – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Olavsdagene driftes idag av virksomhet kultur i Sarpsborg kommune.Kontakt

Olavsdagene
C/o Sarpsborg scene
St. Mariegt. 38
1706 Sarpsborg
69 10 80 00
info@olavsdagene.no

Frivillig

Bli med å gjøre byen vår til et spennende sted å bo

«Deltakelse i kulturaktiviteter gir den enkelte opplevelser og mulighet til utvikling som menneske og samfunnsdeltaker. Kulturaktiviteter gir arenaer for tilhørighet og sosialt felleskap. Av stor betydning er det også at kulturaktiviteter gir skolering til deltakelse i det uenighetsfelleskapet som er en forutsetning for et fungerende demokrati» Kulturutredningen 2014

Olavsdagene er helt avhengig av det frivillige organisasjonslivet for å få utformet og gjennomført sine arrangementer. En god dialog og samarbeid med frivillige lag og foreninger skaper møteplasser, medvirkning og deltakelse. Vi bygger kompetanse i byen til å ta imot større arrangementer, som igjen bidrar til å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo, jobbe og oppleve.

Vi trenger hjelp til alt fra tunge riggejobber til enkle vertskapsoppgaver, og alle frivillige får god opplæring i de oppgavene de skal utføre.

Innsatsen belønnes enten med et honorar til laget eller foreningen du jobber for, eller deltakelse og andre goder knyttet til arrangementene.

Lars Erik
Antonsen

Leder for Olavsdagene

456 62 438‬

lars-erik.antonsen@sarpsborg.com

Halvor
Titlestad

Leder team kulturutvikling, virksomhet kultur

95127360

halvor.titlestad@sarpsborg.com