Your ingress here…

SARPSBORG KOMMUNE OG OLAVSDAGENE HAR NÅ INNGÅTT ET FORMELT SAMARBEID MED MUSEENE ARVEN OG STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER FRAM MOT NASJONALJUBILEET.

En gledens dag. Avtalen vil gi Olavsdagene og Sarpsborg god synlighet som en sentral jubileumsaktør, noe som vil bidra til at byen får et godt omdømme og økt attraktivitet, sier Olavsdagenes leder Lars Erik Antonsen.

Heidi Anett Øverland Beistad som er direktør for det store museumsfellesskapet Museene Arven og Borghild Lundeby som er prosjektleder for Nasjonaljubileet 2030, innledet dagens bystyre med en orientering om Nasjonaljubileet. Deretter ble samarbeidsavtalen med Sarpsborg kommune og Olavsdagene signert.

Langvarig samarbeid

I 2017 ble det fastslått at det skulle være et stort Nasjonaljubileum i 2030, en markering for å feire at Norge har vært ett rike i 1000 år. Det er Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) som har hatt ansvaret for å lede dette arbeidet, og Sarpsborg kommune og Olavsdagene har allerede samarbeidet tett med Stiklestad gjennom flere år. I 2019 som et pilotprosjekt ble kong Olav og dronning Astrids bryllup gjenskapt samtidig i Sarpsborg og på Stiklestad.

Flere norske steder er i årene frem mot 2030 valgt ut som vertskap for markeringer som bidrar til å løfte temaer fram mot jubileet. I 2026 skal Sarpsborg være hovedsted for nasjonaljubileet «Norge i 1000 år», under temaet slekt og samfunn. I den forbindelse var det behov for å formalisere samarbeidet.

Jubileumsmarkeringen som strekker seg over flere år som en stafett i forkant av jubileumsåret, handler ikke bare om Olav Haraldsson, men skal invitere til en stor samtale om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva fremtidens Norge kan og bør være.Verdigrunnlaget legger vekt på fellesskap, verdier, identitet, arv og fornyelse.

Inspireres av Sarpsborg

-Det er en enormt stor ære for oss å være her. Sarpsborg er en by som vi har jobbet tett sammen med i så mange år, og et sted som vi finner så mye inspirasjon til vårt eget arbeid. Vi er veldig glad for å ta dette samarbeidet et skritt videre, uttalte Øverland Beistad før signeringen av samarbeidsavtalen.

  Den inngås med museumsfellesskapet Museene Arven som Stiklestad Nasjonale Kultursenter er en del av sammen med Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum.

  Etterhvert som jubileet har vokst, har det vært et veldig stort ønske om å få på plass en sterk nasjonal komité opprettet av storting og regjering for å synliggjøre virkelig det nasjonale perspektivet i dette jubileet.

  Like før påske kunngjorde barne- og familieminister Kjersti Toppe at det etableres en nasjonal jubileumskomité.

  Med det som grunnlag, tror Øverland Beistad muligheten for å skape et jubileum som betyr utrolig mye for mange både i dag og fremover er forsterket.

  Nasjonaljubileet skal bli storslagent. Dere her i byen er så gode på å vise hvordan man kan skape storslagne og viktige markeringer med utgangspunkt i den her historien, sier Heidi Anett Øverland Beistad.

  Samarbeidsavtale mellom Sarpsborg kommune og Museene Arven. Fra v. Therese Thorbjørnsen (leder utvalg for kultur og oppvekst), Lars Erik Antonsen (leder Olavsdagene), Borghild Lundeby (prosjektleder Nasjonaljubileet 2030), Heidi Anett Øvergård Beistad (direktør Museene Arven) og ordfører Sindre Martinsen-Evje. Foto: Cecilie Sommer-Mathiesen