TEMA FOR 2022

Hva er sannhet? Hvor henter vi vår sannhet fra? Og hvem eier sannheten? Dette er noen av spørsmålene som skal stilles når Olavsdagene lager arrangementer i 2022 under temaet: SANNHET.

I 2022 er det tusen år siden Olav Haraldsson grunnla Eidsivatinget på Eidsvoll som regionalt lagting for hele det indre Østlandet. Her planla og gjennomførte Olav en felles riksdekkende lovgiving for hele Norge som igjen ga grunnlag for Magnus Lagabøters landslover som er retningsgivende for våre lover i dag, og var starten på de demokratiske prinsipper rettsstaten Norge er bygget på.

Vi velger sannhet som årets tema da jakten på sannhet driver oss videre. Den driver oss inn i diskusjoner rundt middagsbordet, driver opp temperatur i kommentarfelt og i ytterste konsekvens ser vi jakten på sannhet drive oss inn i konflikter internasjonalt. Samtidig som jakten på sannhet gir oss tillitt til hverandre, tillit til samfunnet vi lever i og skaper medborgerskap og deltakelse.

Vi gleder oss til å presentere alle våre programposter for 2022.

Velkommen!