Den Norske Kirke

Den norske kirke er Norges folkekirke og finnes i hver bygd og by over hele landet. Den er for alle, uansett tilhørighet og tro. I kirken kan du feire livets store og små gledelige begivenheter, i den kan du søke trøst og støtte når noe er vondt og når sorg rammer, til den kan du komme på en helt alminnelig dag.

Kirkens visjon er «mer himmel på jord». Det uttrykker at kirken vil være med og arbeide for bedre liv for flere mennesker. Det vil vi gjøre ved å være en åpen og tjenende kirke. Vi ønsker å være en kirke som tar i mot alle som kommer til den, og som også går ut for å gjøre godt for mennesker og for naturen. Vi hører til den treenige Gud, som har skapt alt og alle, og som vil alle mennesker vel.

Den norske kirke ønsker å være en aktiv kulturaktør, og kirken i Sarpsborg er stolte av å være samarbeidspartner med Olavsdagene. Olavsarven er betydningsfull, også for kirken, og vi gleder oss til på nytt å feire Olsok med festgudstjeneste, pilegrimsvandringer og konserter.