NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt de gjør. NUPIs forskning og ekspertise består av tre hovedområder; sikkerhet og risiko, vekst og utvikling og internasjonal orden og styring.