Stiklestad Nasjonale kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved olavsarven.

I kultursenterets virksomhet inngår helårlig middelalderformidling, Spelet om heilag Olav, utstillinger, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. Et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger inngår også i kultursenterets virksomhet.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 prosent av aksjene hver.

Siden 2004 har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvar for drift av konsolidert museum i søndre del av Nord-Trøndelag, som i tillegg til virksomheten på Stiklestad består av Egge museum, Stjørdal museum, Levanger Fotomuseum og Nils Aas Kunstverksted.

Scandic Stiklestad (Stiklestad Hotell AS (SH)) er bygd som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad, og driftsselskapet er et heleid datterselskap av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.

Kultursenteret har startet forberedelsene til Nasjonaljubileet 2030 ved å samarbeide med steder i Norge som også har lyst til å feire 1000-årsjubileum. Olavsdagene i Sarpsborg er først i rekken med 1000-års feiring av Olav og Astrids giftermål.

"Vi gleder oss til å skape program sammen i 2019", sier direktør ved SNK, Anne Marit Mevassvik.